ΚΡΑΣΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ

Μαλαματίνα

Κρητικός(Βηλάνα), Κτήμα Μπουτάρη

Μικρός Τρυγιτός(Chardonnay), Κτήμα Δ. Μίγα

Μοσχάτο Τυρνάβου(Μοσχάτο Μαύρο), Κτήμα Δ. Μίγα

Παλαιός Άμπελος

(Chardonnay, Sauvignon Blanc), Κτήμα Δ. Μίγα

Μετέωρο (Ασύρτικο, Μαλαγουζιά)

Κτήμα Φαλώρειας-Τσίνα

Μοσχάτο Ημιαφρώδες(Μοσχάτο μαύρο)

Κτήμα Δ. Μίγα

Μαλαγουζιά,Κτήμα Γεροβασιλείου